ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΟΛΥΦΥΤΟΥΣτα χρόνια της τουρκοκρατίας υπήρχε εκκλησάκι που μόλις και μετά βίας χωρούσε 15—20 άτομα και ήταν χωμένο μέσα στα πουρνάρια. Το έτος 1910 ανακτίσ9ηκε με πέτρες που οι Φτιδιανιώτες έβγαλαν από την γύρω Περιοχή και κουβαλούσαν νερό για τη λάσπη σε προβιές από το «μπουνάρι» (νιρβιτάρι). Περί το 1970, Την εκκλησία την «πήρε» ο δρόμος που διανοίχτηκε για το Πολύφυτο. Το 1972, κτίσθηκε καινούργια, εκατό μέτρα παρακάτω, από τον εργολάβο στο έργο του φράγματος Πολυφύτου, τον Μανανδράκη, γιατί το είχε τάξει στον Άγιο Αθανάσιο. Η παράδοση αναφέρει ότι ο αγάς, που συντηρούσε την παλιά εκκλησιά, έβοσκε τις αγελάδες σε γκρεμότοπους και πίστευε ότι τις φυλάει ο Άγιος γι’ αυτό και δεν γκρεμοτσακίζονταν. Αλλά και ο ίδιος, με βάση τις μαρτυρίες που υπάρχουν, φρόντιζε να μην σβήσει ποτέ το καντήλι της εκκλησίας.
Γιορτάζει στις 18 Ιανουαρίου.