ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Νεκροταφειακός ναός. Θεμελιώθηκε το 1973 και ολοκληρώθηκε το 1976, με την οικονομική ενίσχυση των απανταχού Βελβεντινών. Δίπλα Του σώζεται και παλιότερη εκκλησία, που λειτουργεί σήμερα ως οστεοφυλάκιο.

            Η γιορτή Του Αγίου Δημητρίου, του Μεγαλομάρτυρα και Μυροβλύτη, στις 26 Οκτωβρίου, αποτελεί σταθμό στον ετήσιο κύκλο της βελβεντινής λαογραφίας.