ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΟ ΜΠΡΑΒΑΗ εκκλησία προϋπήρχε σε άλλο σημείο της περιοχής ήταν πιο μικρή, αλλά καταστράφηκε. Στον «Κάτω Μπράβα» αναφέρεται ότι υπήρχε μικρός οικισμός και μοναστήρι με καλόγερους. Μάλιστα, σε πολλά σημεία μέχρι σήμερα, Βελβεντινοί, που έχουν τα κτήματα εκεί, έχουν βρει ανθρώπινα οστά που αποδεικνύουν ότι υπήρχε και νεκροταφείο. Η εκκλησία ανακτίσθηκε από τον Ιωάννη Αναστ. Εμμανουήλ στην σημερινή 3έση, αλλά σε μεγαλύτερες διαστάσεις, περί τα έτη 1910—12.
Στην εκκλησία φυλαγόταν μια μαρμάρινη πλάκα με αρκετά μεγάλες διαστάσεις που έφερε παραστάσεις Αγίων. Δυστυχώς, κλάπηκε την περίοδο της κατασκευής του έργου Πολυφύτου.
Δεν γιορτάζει στις 6 Δεκεμβρίου, αλλά στις 22 Μαΐου. Κι αυτό γιατί τη μέρα της γιορτής του Αγίου ο κόσμος, από παράδοση, συμμετέχει μαζικά στην λειτουργία του Αγίου Νικολάου στο Βελβεντό. Όμως, για να μαζέψει «λάσο» και η μακρινή κα φτωχή εκκλησία στο Μπράβα, καθιερώθηκε να γιορτάζει μαγιάτικα.
Το 1996—97 έγινε αρχαιολογική ανασκαφή στον ελληνιστικό οικισμό στη &θέση «Κάτω Μπράβας», κοντά στον Άγιο Νικόλαο, η οποία έφερε στο φως ένα σημαντικό αριι9μό πήλινων αγγείων, αλλά κυρίως πήλινων ειδωλίων. Το σύνολο των ευρημάτων δίνουν μια ασφαλή χρονολόγηση μεταξύ 3ου και 2ου π.Χ. αιώνα. Ωστόσο, υπάρχουν σαφή στοιχεία και για πρωιμότερη κατοίκηση του χώρου μέσα στον 4ο αιώνα, ενώ τα σχετικά ευρήματα επιβεβαιώνουν πως είχε κατοικηθεί ήδη από Τη Νεολιθική περίοδο(5η και 4η χιλιετηρίδα).