ΑΓΙΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ


Εκκλησιά κτισμένη στην Περιοχή «Αμκούριος», πέρα από τη Λάφιστα, η οποία Παλιότερα λειτουργούσε για Τους κτηνοτρόφους που κατοικούσαν στα «Καλύβια» και που ανέβαιναν στην Αγία Κυριακή μόνο στις μεγάλες γιορτές. Οι παλιότεροι την θυμούνται σαν μια μικρή, πλακοσκεπή εκκλησία και ήταν, μέχρι μέσα του αιώνα μας, και νεκροταφείο.
Το 1962 ανυψώθηκε η σκεπή, στα μέσα της δεκαετίας του 70 έγινε ο νάρθηκας, δενδρουτεύι9ηκε και κατασκευάστηκε η στέρνα στην αυλή. Το 1993—94 έγινε καινούργια σκεπή και επεκταΘηκε. Το 1995 έγινε η διακόσμηση και μερική αγιογράφηση. Δύο πολύ παλιές εικόνες φυλάγονται στην κεντρική εκκλησιά. Ο περιβάλλων χώρος της εκκλησίας καλύπτεται από αιωνόβια πουρνάρια, τα οποία οι Σκουλιαριώτες θεωρούσαν ιερά δέντρα.
Γιορτάζει στις 25 Νοεμβρίου. Την μέρα αυτή η εκκλησία κατακλύζεται από τους ντόπιους προσκυνητές, αλλά και από τη Βέροια. Σε όλους σερβίρεται «μπακαλιάρος» αφού η γιορτή συμπίπτει μέσα 40ήμερο των Χριστουγεννων, τον οποίο ετοιμάζουν οι εκκλησιάτορες με τη συνδρομή του μορφωτικού συλλόγου «ΤΣΙΟΥΚΑ», αλλά και του συλλόγου Σκουλιαριωτών της Βέροιας «ΤΟ ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ».