ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥΘεμελιώθηκε το 1971 και ολοκληρώ9ηκε το 1972. Ως πρωτεργάτες αναφέρονται οι Μ. Σταμάτης, Μ. Λιλιός, Μ. Στεργίου, Ν. Φακίρης, Μ. Κουτρότσιος και γενικά όλοι οι φέροντες το όνομα του Αγίου. Σταυροειδής ναός με τρούλο. Δωρητής του κτήματος, στο οποίο κτίσθηκε ο περικαλλής ναός του Ευαγγελιστού Μάρκου, είναι ο Μ. Τσιουρτσιούρης του Αργυρίου.
Στην ίδια θέση προϋπήρχε εικονοστάσι, στο οποίο γινόταν υπαίθρια λειτουργία. Βρίσκεται στην περιοχή «Εκκλησιές» και γιορτάζει στις 25 Απριλίου.