ΑΗ - ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΤΣΑΝΟΥ


Για την προέλευση της εκκλησίας, η κυρά—Βάγια, η «καλογριά», μάς εκμυστηρεύθηκε ότι κάποτε πήγε για νερό στην πηγή (νευριτάρι) στο μεγάλο ρέμα, όπου είδε ολοζώντανα ένα παπά κατεβαίνει προς το μέρος της. Μετά τον χαιρετισμό, τής είπε:
«Ξέρεις ποιός είμαι; Είμαι ο Αη—Γιάννης». Αυτό συνέβη τρεις φορές. Έτσι πείστηκε η Κυρά να ζητήσει τη βοήθεια των χωριανών να χτίσουν την εκκλησία.
Στα νοτιοανατολικά του ναού υπάρχει πηγή με αγίασμα, που όμως, τα τελευταία χρόνια, έχει σχεδόν χαθεί, γι’ αυτό και πρέπει να γίνει καλλιέργεια για να αναβλύσει ξανά το αγιασμένο νερό.