ΓΕΝΕΣΙΟΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ


Πρόκειται για την Παναγιά στο Κοκκινόχωμα, μια εκκλησιά του 19ου αιώνα. Διατηρείται, ως τις μέρες μας, στην αρχική της μορφή, απλά επισκευάσθηκε στη δεκαετία του 1970, φιλοτεχνήθηκε και το τέμπλο της και περιφράχτηκε. Μια φορητή εικόνα διαστάσεων 40κ60 επί, που παριστάνει την γέννηση της Θεοτόκου, χρονολογείται από τον περασμένο αιώνα. Γιορτάζει στις 8 Σεπτεμβρίου. Δύο υπεραιωνόβια δέντρα, ένας βουλανάς στο Άγιο Βήμα κι ένας μπουμπουλιάς στην είσοδο της εκκλησίας, την συντροφεύουν σ’ όλη την ιστορική της διαδρομή και την παρέχουν τη δροσιστική σκιά σαν μια φυσική ομπρέλα, που ξεχωρίζει από όλη τη γύρω περιοχή.