ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ( ΑΒΟΥΖΙΑΝΗ)Κάτω από τις πηγές του ρέματος «Αβουζιανή», κοντά στα εξωκλήσια των Αγίου Αθανασίου και Αγίου Ιωάννη του Καλυβίτη, βρίσκεται ο μικρός βυζαντινός ναός της Αγίας Παρασκευής. Στο ιερό σώζονται ξεθωριασμένες οι τοιχογραφίες της Πλατυτέρας, του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος. Σύμφωνα με τη γνώμη του αρχαιολόγου Σωτ. Κίσσα, οι τοιχογραφίες χρονολογούνται στον 14ο αιώνα. Ο ναός φαίνεται πως είχε κάποια σχέση με έναν βυζαντινό πύργο, τα ερείπια του οποίου σώζονται σήμερα λίγο παρακάτω, στη Θέση «Παλιόπυργος». Ο ναός ανακαινίσθηκε, κατά τη συνήθεια, στις αρχές του 20ου αιώνα, ενώ μέχρι τότε ήταν ερειπωμένος, άγνωστο για πόσο διάστημα, όπως μαρτυρούν σι ταλαιπωρημένες από τον ήλιο και τη βροχή τοιχογραφίες του, αλλά και η σύνδεση παλιών και νέων τοίχων.