ΑΗ - ΣΑΒΒΑΣ


Ανεγέρθηκε το 1967, στη θέση όπου προϋπήρχε από το 1930 προσκυνητάρι στη μνήμη του Αγίου. Τις εργασίες της ανέγερσης χρηματοδότησε ο Γ. Αντωνιάδης και οι οποίες ολοκληρώθηκαν με την συνεισφορά του Δ. Μπουντούλα. Πριν το 1930, υπήρχε κι άλλο προσκυνητάρι σε απόσταση 100 μέτρων πιο κάτω, μέσα σε αγρόκτημα, που όμως δεν είχε πρόσβαση από το δρόμο.
Αναφέρεται ότι στην εκκλησιά φυλασσόταν μια πολύ παλιά εικόνα που συμβόλιζε τον Άγιο Σάββα, που όμως, δυστυχώς, έχει κλαπεί.
Γιορτάζει στις 5 Δεκεμβρίου.